COM GENERAR SENTIMENT DE PERTINENÇA VERS L’EQUIP?

Que és el sentit de pertinença?

El sentiment de pertinença és un sentiment personal, ens sentim vinculats a algú o algun grup i aquest vincle fa que ens predisposi a tenir una conducta proactiva  per defensar i recolzar a aquest grup. 

El que més fàcil ens és traslladar aquest sentiment grupal és a la família. Ens sentim part d’aquest grup, ens sentim protegits per ella i a la vegada compromesos amb ella. Tots els individus per separat som peces clau, quan un pateix, i no està bé, tot el grup se’n ressent, encara que no vagi amb nosaltres, perquè l’empatia fa que si un membre de la meva família no està bé jo tampoc pugui estar bé del tot. El grup també és un ent en sí mateix, junts fem un tot diferent de la suma de les parts.

Ens sentim part del grup i ens agrada ser-hi, ser acceptats i sentir-nos-en part fa que manifestem públicament ser d’aquell grup perquè és quelcom que ens genera un sentiment positiu, i ens apropa a una autoestima positiva, els altres m’accepten, em volen, em valoren, em necessiten i jo també a ells.

Si fem la translació d’això que hem descrit a la nostra organització, escola, centre, no dista tant del que els grups ben cohesionats transmeten i les persones que en formen part senten. Això sí, no és gens fàcil arribar-hi, i com que és un sentiment que desitgem tots tenir a nivell individual i també que hi sigui en el nostre entorn de treball, mirarem de donar-ne algunes claus per fomentar-lo.

D’entrada cal tenir present que sentir-se vinculat a un grup és una decisió individual sobre la que nosaltres no hi podem intervenir, ara bé si que podem realitzar accions que facilitin l’aflorament d’aquests sentiments, però tinguem clar que com que parlem de sentiments no son matemàtiques. Per una persona farem 3 accions i estarà super vinculat al grup i per un altre n’haurem fet 10 i no haurem aconseguit una vinculació profunda.

Per tant, com que sobre els sentiments no hi podem treballar si que podem treballar sobre els comportaments.

Comencem per conèixer quins comportament té una persona  que té sentit de pertinença a la organització?

 • Respecta les normes i els valors del grup : encara que no els comparteixi en la seva totalitat sap que son les regles del grup i les respecte i compleix. Cal tenir en compte que si una persona individualment dista molt dels valors grupals serà molt difícil que es produeixi aquesta vinculació. Per tant hi ha d’haver una sintonia inicial natural entre el grup i l’individuu.
 • Assumeix els compromisos que hagi contret amb el grup i els respecte i inclús els que el grup hagi generat amb altres com a propis.
 • Respecte i valora a tots els membres del grup
 • Valora positivament el formar part del grup i ho transmet públicament
 • No realitza accions que puguin perjudicar al grup
 • Buscar obtenir resultats positius dins del grup
 • Proposa idees que aportin millores al grup o als objectius que aquest s’hagi proposat
 • Posa la mirada en l’assoliment del grup per sobre de l’assoliment individual

Quins resultats o beneficis obté un grup o organització que conta amb una gran majoria dels seus membre amb un gran sentiment de pertinença al grup?

 • El nivell de satisfacció de les persones per les que treballem o receptores de la feina de l’equip és molt elevat.
 • És un equip que es comunica millor, la informació flueix i per tant podem detectar millor les incidències i resoldre-les, podem donar-nos feedbak entre els membres
 • Transmetre satisfacció als clients de pertànyer a un equip és la millor de les targetes de presentació, explicar com treballem i perquè ens sentim tant a gust treballant aquí i per tant quina afectació tindrà en el producte o servei que li venem.
 • Un equip fidel transmet també fidelitat vers els clients i això els dóna seguretat
 • Un equip cohesionat és un equip que permet el deneovlupament professional i personal dels seus membres. “Cap persona creix en una organització que no creix”
 • L’Atenció al client millora, estem disposats a atendre i escoltar les seves necessitats perquè sabem que és l’objectiu que ens hem proposat en el grup.

Que podem fer com a organització per fomentar el sentiment de pertinença?

 • Cal seleccionar bé, seleccionar gent que ja tingui una ideologia, valors i tarannà similar al de l’empresa. I Això comença tenint clar qui som, quins valors tenim com a equip o organització, per tant caldrà que si no ho hem fet , reflexionem i escrivim entre els que siguem en aquell moment.
 • Si volem treballar amb un equip de mestres que vol tirar un projecte endavant amb una filosofia de no intervenció, d’acompanyament a l’alumne des del respecte més absolut a la decisió sobre els propis processos d’aprenentatge dels alumnes, caldrà que seleccionem una altra mestre quan ens calgui que tingui el mateix plantejament, que compartiexi amb nosaltres una mateixa visió d’educació, d’infant sinó el xoc potser constant i el projecte d’escola trontollar a cada pas que cal donar.
 • Amb això no volem dir que no valorem la diferència com un valor que ens aportarà coses positives i ens farà créixer, però en allò fonamental cal que estiguem d’acord sinó serà molt complicat treballar plegats.
 • Cal fomentar un sistema de comunicació fluid, constant i transversal, això vol dir tots puguem opinar, que les opinions contin igual les de tots, i sinó ha de ser així, si hi ha quelcom que no podrem decidir no ho pregunteu, perquè genereu falses expectatives, més val que pugueu explicar perquè no es pot opinar sobre aquell aspecte, Imaginem que és un tema de compliment legal. Cal que fomentem espais de reflexió, de contrast d’opinions, que acompanyem per l’autoavaluació professional perquè només si les persones ens sentim acompanyades perquè ens volen grans i millors ens podem sentir a gust en un equip.
 • Valora les crítiques, les propostes de canvi i fes alguna cosa amb elles. Fes saber a la persona que te les ha fet arribar que faràs amb els seus punts de vista i dóna-li les gràcies per atrevir-se a pensar diferent.
 • Si ets el responsable d’un equip, fomenta espais d’interrelació entre els companys sense la teva presencia, no vulguis sempre liderar i estar present amb el teu equip.
 • Si vinculeu el vostre projecte amb algun projecte social i tot l’equip us comprometeu a col·laborar-hi és un element molt cohesionador i que a les persones els hi genera un alt sentiment de pertinença.
 • Mantingueu el creixement del vostre projecte, a les persones ens agrada treballar en llocs vius, que creixen, que es mouen i es transformen, en volum o en manera de fer és igual però no tinguis objectius només a curt termini, planteja objectius a llarg termini i evidentment si potser construïm-los entre tots, les persones se sentiran vinculades als objectius que elles mateixes hagin proposat.
 • Oferim un marc laboral estable, ningú es pot vincular amb un contracte per tres mesos, per tant el sistema de contractació, la retribució i les condicions generals de treball han de ser almenys dins la mitjana del sector per tal que aquest no sigui el tema recurrent a cada moment. Ningú es pot vincular a cap organització que no té en compte les necessitats bàsiques del seu equip.

 

I ara que?

Doncs el primer que cal  és que sapiguem quin és el clima de la nostra organització?

Que mitjançant entrevistes individuals o una reunió d’equip, dependrà del volum i de la maduresa de la organització puguem preguntar aspectes com

 • La relació entre les persones de l’equip
 • Punts positius i negatius de l’equip i la organització
 • Quin és el grau d’identificació personal versus la organització
 • Quan motivats es senten?
 • Que voldrien millorar?
 • On els agradaria treballar?
 • Quins valora hauria de tenir?
 • Que els agradaria que fes el seu responsable per sentir-se més acompanyats?

Quan haguem pogut conèixer el sentiment actual que tenen les persones del nostre equip, es moment de posar fil a l’agulla i pensar en quines accions cal que duguem a terme per millorar-lo, i a finals d’any podem repetir la reunió per valorar que ha canviat? Si estem treballant en la bona direcció per millorar el sentiment de pertinença de les persones del nostre equip.