Projectes realitzats

He desenvolupat molts projectes, liderant el projecte o bé acompanyant a qui ho feia en cada cas. La meva metodologia de treball s’enfoca en una visió del client com a protagonista del seu propi canvi. Cerco generar coneixement compartit i fer aflorar tot el saber que ja té la pròpia organització i que sovint només cal indentificar i relacionar. Per portar-ho a terme m’incrusto en els equips amb els qui treballo com una més, des del reconeixement i respecte, exercint un rol de facilitadora i impulsora però on els protagonistes son el propi equip de la organització on col·laboro.
 • Disseny de la xarxa d’escoles bressol mancomunades del Lluçanès
 • Suport a la mancomunació dels serveis de petita infància a 7 municipis del Lluçanès.
 • Suport a l’equip del Consorci del Lluçanès en la coordinació de la xarxa d’escoles bressol.
 • Plecs de clàusules per a la licitació de les escoles bressol municipals
 • Elaboració d’una quadre de comandament per al seguiment dels contractes de serveis
 • Auditoria de funcionament de la residència de persones grans
 • Implantació del pla de millora, processos de gestió, acompanyament a la direcció
 • Disseny de l’àrea de coordinació de serveis sociosanitaris del municipi.
 • Disseny i implantació del model de gestió de la organització
 • Disseny i implantació del model de gestió per competències
 • Implantació de processos estratègics als serveis de SUMAR. Plans Anuals i Plans operatius.
 • Sistemes de seguiment i avaluació de la qualitat dels serveis
 • Auditoria tècnica, econòmica i de gestió de la Residencia de gent gran
 • Auditoria de la concessió del servei municipal d’escola bressol
 • Elaboració del Model de servei de l’Escola bressol municipal
 • Estudi sobre la viabilitat de diversos models de gestió sobre els serveis públics municipals
 • Estudi de viabilitat i pla de millora de l’escola municipal de persones adultes
 • Suport en l’elaboració de diversos plecs de clàusules
 • Auditoria de funcionament de l’escola bressol
 • Proposta de reorganització de l’escola bressol
 • Estudi de la demanda
 • Estudi de l’impacte econòmic
 • Disseny del model de gestió de l’escola bressol municipal
 • Adaptació de l’actual Reglament de Funcionament del servei d’escola bressol
 • Elaboració dels plecs de clàusules per a la licitació pública
 • Disseny del servei casal d’entitats
 • Optimització del servei d’orientació laboral
 • Elaboració de l’estudi sobre la Infància en risc al municipi
 • Elaboració de la memòria per a la remunicipalització de l’escola municipal de música
 • Elaboració de plecs de clàusules
 • Suport al regidor d’educació en diferents accions per a la millora de l’eficiència dels serveis del municipi
 • Auditories de gestió
 • Suport directe a la direcció i l’equip de l’escola bressol
 • Auditoria de funcionament de la concessió d’un servei públic
 • Elaboració de plecs de clàusules