SUPERVISIÓ D’EQUIPS

Estem començant el curs, ens hem preocupat de tenir l’escola llesta, hem guarnit les parets i el sostre, hem programat les activitats, ens hem proposat nous objectius, hem conegut els nens/es i les seves famílies, hem pensat en les festes i sortides que farem…. Però, i nosaltres? Hem pensat en l’equip? Què necessitem nosaltres per portar a terme tot el que ens hem proposta aquest any?


Arribaran els conflictes amb famílies, entre nosaltres… i sabrem resoldre’ls? Sabrem separar la nostra identitat personal del nostre rol professional quan calgui? Sabrem posar la mirada que cal per poder ser autocrítics per millorar?

Sovint pensem en formar-nos, en fer cursos que ens aporten coneixement sobre matèries que desconeixem o que en volem ampliar la informació que disposem, o amb sort cursos que ens entrenaran per adquirir noves habilitats per poder atendre millor als infants.dimecres-1

Però, què necessitem nosaltres individualment i també com a equip?

Els equips generen dinàmiques de funcionament que marquen unes normes més o menys acordades que influeixen en les relaciones entre els seus membres i evidentment en l’eficàcia de la feina.

La gestió del poder, el grau de reconeixement que rebem, els rols que cada membre de l’equip desenvolupa, són aspectes que influeixen en el desenvolupament individual i col·lectiu de la tasca professional.

La supervisió d’equips és una eina molt valuosa i poc explotada que ens aporta elements diferents i complementaris a la formació i que garanteix la salut mental i física de tots nosaltres.

La supervisió és un procés de suport tècnic a un equip de professionals que treballen per assolir objectius comuns, que permet aclarir situacions de dificultat i assolir objectius de millora. Acompanyats d’un professional extern a l’equip i a la institució, coneixedor de l’àmbit de l’educació així com de les dinàmiques dels equips.

Quins beneficis ens aporta la supervisió d’equips?
  • Entrenar la capacitat de resoldre conflicteseqiupo-254x214
  • Entrenar les habilitats comunicatives envers els altres membres de l’equip i amb els infants
  • Establiment de relacions de confiança entre l’equip
  • Facilita eines i tècniques de gestió del canvi
  • Fa la funció de mediació grupal
  • Permet la cohesió de l’equip i l’orienta als objectius de treball
  • Facilita la reflexió i la presa de consciència sobre la pràctica professional
  • Identifica les dificultats o frens de l’equip
Com es desenvolupa?

La supervisió es porta a terme de manera grupal amb una temporalitat que pot ser quinzenal o mensual, amb el format de reunió i que té una durada aproximada de dues hores.

En general hi ha una planificació prèvia de l’espai de supervisió, a l’iniciar aquest espai es marquen unes “normes del joc” es pacta quin tipus de llenguatge farem servir, i també ens marquen uns objectius de treball, què volem que sigui aquest espai?dimecrs-3

Una de les propostes que nosaltres presentem és que l’espai tingui tres moments, un de planificat,  marquem un calendari dels temes que volem treballar, que sovint coincidiran amb els temes de treball del Pla Anual de Centre. La lectura prèvia d’un text que normalment facilita el conductor del grup en la sessió anterior, i per introduir el tema, els diferents membres reflexionen a partir del text llegit.

Un segon moment és el de presentació i discussió sobre un cas, cada professional o potser per parelles, presenta un cas d’un infant que els preocupa pel motiu que sigui i que vol que la resta de companys ajudin a posar-hi una mirada diferent. Es treballa un únic cas per sessió. Això és un entrenament molt valuós, tant per la dinàmica que es genera en l’equip, com per la feina prèvia de treballar, observar, recollir element per a la preparació del cas.

Deixem un tercer espai per parlar de l’equip, de possibles conflictes, de temes a resoldre, de com ens hem sentit, per felicitar-nos,….

Us animem a que aquest curs, comenceu amb la supervisió com un regal que us feu a l’equip!

Si voleu que us hi acompanyem, ens encantarà compartir aquest repte amb vosaltres!